The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

Pages: 5-14 , 0-0

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

Diesel oil as a fuel for compression ignition engines should meet the requirements laid down in the Regulation of the Minister of Economy of 9 October 2015 on the quality requirements for liquid fuels (Dz. U. of 2015, item 1680). Reports of UOKiK (the Office for Competition and Consumer Protection) reveal that a significant part of the diesel oil samples taken at filling stations do not meet the requirements for fuel resistance to oxidation. It is fuel manufacturers’ responsibility to ensure that the products sold by them are in conformity with the requirements laid down in the applicable normative documents; hence, factors adversely affecting fuel properties most likely occur in the fuel distribution chain. This may be caused by interactions between the fuel and the materials used for the construction of fuel storage tanks and handling equipment. Within the work described herein, the influence of copper on the oxidation stability of commercial diesel oil was examined.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

Olej napędowy jako paliwo stosowane do zasilania silników z zapłonem samoczynnym powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakoścowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). Z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konumentów wynika, że pobierane na stacjach próbki oleju napędowego w znacznej mierze nie spełniają wymagania dotyczącego parametru odporności na utlenianie. Producenci zobowiązani są sprzedawać paliwo spełniające wymagania normatywne, zatem najprawdopodobniej w łańcuchu dytrybucji występują czynniki powodujące pogorszenie właściwości paliwa. Może to być spowodowane oddziaływaniem paliwa z materiałami stosowanymi w konstrukcji zbiorników magazynowych i armatury dystrybucyjnej. W pracy badano wpływ miedzi na stabilność oksydacyjną handlowego oleju napędowego.

COM_AM_ARTICLE_TAGS

diesel oil,, copper,, oxidation stability,
DOI 10.14669/AM.VOL72.ART7
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand