The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The paper proposes a methodology of a TB51 virtual crash test on the example of the selected bridge protective barrier, using a simplified coach model. In simulations of crash tests, the nonlinear, explicit finite element code LS-Dyna v971 was used. The simulation results corresponding to the simplified model were compared with the simulation results for a quasi-accurate model and the experimental crash test results. It was shown that the simplified vehicle model can be used in tests certifying a barrier modified in relation to the certified reference barrier.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

W pracy zaproponowano metodologię wirtualnego badania zderzeniowego TB51 wg normy PN-EN 1317 na przykładzie wybranej mostowej bariery ochronnej, z zastosowaniem uproszczonego modelu autobusu. Celowo zrezygnowano z wpływu zawieszenia, tarcia kół o nawierzchnię, obrotu wokół poziomych osi centralnych pojazdu oraz maksymalnie uproszczono strefy zgniotu. Celem jest skrócenie symulacji i umożliwienie szybkiej kalibracji modelu pojazdu. Takie podejście pomoże również jednostkom certyfikującym w ocenie wyników ze względu na uproszczenie i ujednolicenie pojazdów używanych w symulacjach uderzenia w barierę. Wyniki symulacji odpowiadające modelowi uproszczonemu porównano z wynikami symulacji dla modelu quasi-dokładnego oraz z wynikami eksperymentalnego testu zderzeniowego. Wykazano, że uproszczony model pojazdu może być zastosowany do badań certyfikujących bariery zmodyfikowanej w stosunku do bariery referencyjnej mającej certyfikat. Do symulacji testów zderzeniowych zastosowano nieliniowy jawny kod Metody Elementów Skończonych LS-Dyna v971.
Słowa kluczowe: mostowa bariera ochronna, test zderzeniowy TB51, metodologia modelowania numerycznego, walidacja numeryczna, walidacja eksperymentalna

COM_AM_ARTICLE_TAGS

bridge protective barrier,, TB51 crash test,, methodology of numerical modelling,, numerical validation,, experimental validation,
DOI 10.14669/AM.VOL.72.ART2
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand