The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The purpose of this paper was to study whether the formal vehicle specification and method of its maintenance differentiate the assessment of importance of qualitative attributes of spare parts for passenger cars. The data collection method used was a survey conducted on 498 clients of car technical service centres. The identification of the differentiating attributes was performed by applying the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney statistical tests. The theoretic implication is the detection of qualitative attributes of spare parts, the weights of which are differentiated by vehicle specification and method of its maintenance. The practical implication is the provision of essential recommendations for the designing and manufacturing of spare parts and communication to the clients of the utility provided by the parts. As a result of the conducted study, it turned out that the vehicle brand differentiates all 21 studied attributes, vehicle servicing location – 18 attributes, origin of the vehicle – 13 attributes, vehicle age – 7 attributes, average annual number of technical service centre visits – 5 attributes, average annual mileage – 4 attributes and type of vehicle ownership – 1 attribute. A novelty element in the paper is the innovative selection of the qualitative attributes of spare parts, the use of the chosen statistical researches in the studied field and detection of the differentiation of importance of these attributes.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

Celem artykułu było zbadanie, czy formalna charakterystyka pojazdu i sposób jego eksploatacji różnicują ocenę ważności jakościowych atrybutów części zamiennych do samochodów osobowych.Jako metodę gromadzenia danych wykorzystano ankietę zrealizowaną na próbie 498 klientów serwisów samochodowych. Do identyfikacji atrybutów różnicujących zastosowano testy statystyczne Kruskala-Wallisa i Manna-Whitney’a. Implikacją teoretyczną jest wykrycie jakościowych atrybutów części zamiennych, których wagi są różnicowane przez charakterystykę pojazdu i sposób jego eksploatacji. Implikacją praktyczną jest dostarczenie rekomendacji istotnych przy projektowaniu i wytwarzaniu części zamiennych oraz komunikowaniu klientom użyteczności dostarczanej przez te części. W rezultacie przeprowadzonego badania okazało się, że marka pojazdu różnicuje wszystkie spośród 21 badanych atrybutów, miejsce serwisowania pojazdu – 18 atrybutów, pochodzenie  pojazdu – 13 atrybutów, wiek pojazdu – 7 atrybutów, średnia roczna liczba wizyt w serwisie – 5 atrybutów, średni roczny przebieg – 4 atrybuty i rodzaj własności pojazdu – 1 atrybut. Elementem nowości w artykule jest innowacyjny dobór jakościowych atrybutów części zamiennych, zastosowanie wybranych testów statystycznych w badanym obszarze, a także wykrycie zróżnicowania ważności tych atrybutów.

COM_AM_ARTICLE_TAGS

spare parts,, passenger cars,, quality,, maintenance,
DOI 10.14669/AM.VOL72.ART4
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand