The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The paper concerns digital simulation of a disturbance caused to vehicle motion during tests carried out with the use of a skid pad, i.e. a test facility normally operated at Driver Improvement Centres (DIC). The disturbance is induced with the use of a dynamic “kick plate”, which is a mandatory element of the equipment of “driving technique improvement centres of the higher degree”, pursuant to the Regulation of the Polish Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 16 January 2013 on the improving of driving techniques. The disturbance caused by a lateral displacement of the kick plate (relative to the vehicle path) forces the driver to undertake defensive manoeuvres such as turning the steering wheel, braking, or accelerating, separately or in combinations. This paper is a continuation of a previous author’s publication, where the modelling and assessment of tests with the disturbing of motion of the rear vehicle axle have been dealt with. Now, the effects of disturbing the motion of wheels of the front and rear vehicle axle have been compared with each other. The simulation results, showing the scale of the disturbance to vehicle motion to which the driver being trained must respond, have been included.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

Artykuł dotyczy symulacji cyfrowej zaburzenia ruchu pojazdu w trakcie testów z wykorzystaniem płyty poślizgowej stosowanej w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Zaburzenie to jest wywoływane z użyciem „płyty dynamicznej”, która stanowi obowiązkowe wyposażenie „ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego”, co określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Zaburzenie wywołane ruchem poprzecznym płyty (w stosunku do toru ruchu pojazdu) zmusza kierowcę do wykonania manewrów obronnych w postaci obrotu kołem kierownicy, hamowania lub przyspieszania, bądź kombinacji tych manewrów. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora, dotyczącej modelowania i oceny zaburzania ruchu osi tylnej pojazdu. W prezentowanej pracy porównano skutki zaburzenia ruchu tylnej i przedniej osi jezdnej pojazdu. Zaprezentowano wyniki symulacji obrazujące skalę zaburzenia ruchu pojazdu, na które musi zareagować szkolony kierowca. 

COM_AM_ARTICLE_TAGS

simulation,, kick plate,, motor vehicle dynamics,, Driver Improvement Centres,
DOI 10.14669/AM.VOL72.ART.6
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand