The Archives of Automotive Engineering - The Archives of Automotive Engineering - The Archives of Automotive Engineering

The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The taking of samples is a very important stage in the process of preparing representative material for tests and obtaining reliable test results. The laboratories that strive for high quality of the services they offer should monitor their test results against the background of the results obtained by other reputable laboratories that provide similar services. In the pursuing of this objective, an excellent tool is the proficiency testing, which makes it possible to confirm the competence of laboratories to carry out fuel tests and/or to take fuel samples. The Automotive Industry Institute (PIMOT), as a leading body engaged in Poland in examining the quality of the propane-butane gas (LPG) used as a fuel, organized tests of the proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station. The tests were carried out for a number of laboratories that provided services within a similar scope. The laboratories participating in this project took fuel samples and sent them to the organizer for the samples to be tested and for the method of taking the LPG samples to be verified. In the article, the importance of taking the samples and of participating in the tests of proficiency at taking samples of liquefied propane-butane gas has been presented, the method of preparing representative material for tests and of verifying the homogeneity and stability of the batch under test has been described, and the approach to the examination of proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station has been discussed. The proficiency test results obtained from the participants have been presented, discussed, and analysed.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

Pobieranie próbek jest bardzo istotnym etapem w procesie przygotowania reprezentatywnego materiału do badań i uzyskania miarodajnego wyniku. Laboratoria, które chcą zapewnić wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, powinny monitorować uzyskiwane wyniki na tle innych renomowanych laboratoriów świadczących podobne usługi. W tym celu doskonałym narzędziem są badania biegłości umożliwiające potwierdzenie kompetencji laboratoriów do wykonywania badań i/lub pobierania próbek. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, jako wiodąca jednostka badająca w Polsce jakość gazu propan – butan stosowanego jako paliwo, zorganizował badania biegłości pobierania LPG z odmierzacza stacji paliw. Uczestnikami były laboratoria świadczące usługi w podobnym zakresie. Uczestnicy pobierali próbki i przesyłali je do organizatora celem wykonania badań i sprawdzenia sposobu pobierania gazu LPG.W artykule opisano znaczenie pobierania próbek oraz uczestnictwa w badaniach biegłości z zakresu pobierania skroplonego gazu propan – butan, omówiono sposób przygotowania reprezentatywnego materiału badawczego, weryfikacji jednorodności i stabilności partii oraz omówiono podejście do badań biegłości z zakresu pobierania LPG z odmierzacza. W artykule przedstawiono wyniki badań biegłości uzyskane od uczestników i dokonano ich omówienia oraz analizy. 

COM_AM_ARTICLE_TAGS

LPG,, propan-butan,, pobieranie,, odmierzacz,, badania biegłości,
DOI 10.14669/AM.VOL78.ART2
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand