The Archives of Automotive Engineering - The Archives of Automotive Engineering - The Archives of Automotive Engineering

The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The technical condition of the braking system of a vehicle admitted to traffic on public roads cannot raise any objections. Regardless of the intended use and structural solution, the braking systems can be divided into braking mechanisms and mechanisms and systems activating braking. The technical diagnostics include the assessment of technical suitability of the mechanisms activating braking and the determination of the braking system's performance at the test and measurement stand. For a diagnostician who checks the technical condition of a vehicle, this is a basic check in the field of road use safety. One of the symptoms of the technical failure of the vehicle braking system is the lack of tightness of the hydraulic circuit. In the process of exploitation, taking into account the safety of technical facilities, the factor that influences the development of diagnostics involves primarily the minimization of threats to human health and life, threats to the biological and technical environment. Guided by these assumptions, the purpose of the conducted research was to develop a method for diagnosing leakage of the hydraulic circuit for the needs of designing a braking system diagnosing unit. The publication presents the original mathematical model based on Boolean functions, which is a part of the mathematical analyses. 

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

Stan techniczny układu hamulcowego pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych nie może budzić zastrzeżeń. Niezależnie od przeznaczenia i rozwiązania konstrukcyjnego układy hamulcowe można podzielić na mechanizmy hamulcowe
i mechanizmy oraz systemy uruchamiające hamulce. Diagnostyka techniczna obejmuje ocenę zdatności technicznej mechanizmów uruchamiających hamulce oraz określanie skuteczności działania układu hamulcowego na stanowisku badawczo-pomiarowym. Dla diagnosty, dokonującego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, jest to zasadnicze badanie kontrolne
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania pojazdu w ruchu drogowym. Jednym z symptomów niezdatności technicznej samochodowego układu hamulcowego jest brak szczelności obwodu hydraulicznego. W procesie eksploatacji mając na uwadze bezpieczeństwo obiektów technicznych czynnikiem wpływającym na rozwój diagnostyki jest przede wszystkim minimalizacja zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeń środowiska biologicznego i technicznego. Kierując się tymi założeniami celem przeprowadzonych badań było opracowanie metody procesu diagnozowania nieszczelności obiegu hydraulicznego na potrzeby zaprojektowania diagnozera mechanizmów hamulcowych. W publikacji przedstawiono Autorski model matematyczny oparty na funkcjach boole’owskich, będący częścią prowadzonych analiz matematycznych. 

COM_AM_ARTICLE_TAGS

leakage, hydraulic circuit,, mathematical modelling,, braking system,, operation,, Boolean functions,
DOI 10.14669/AM.VOL78.ART6
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand